Συμφυτική θυλακίτιδα ή Παγωμένος Ώμος

FrozenShoulder_SM

Ο παγωμένος ώμος είναι μια πάθηση κατά την οποία μειώνεται η δυνατότητα της κίνησης της άρθρωσης του ώμου με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική δυσκαμψία. Αιτία είναι η δημιουργία συμφύσεων ως αποτέλεσμα παρατεινόμενης φλεγμονής. Η πάθηση παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή με παθήσεις θυρεοειδούς και μπορεί να προκληθεί εξαιτίας κάποιου τραυματισμού ή παρατεταμένης φλεγμονής (πχ. Ασβεστοποιός τενοντίτιδα). Ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι άγνωστης αιτιολογίας.

Η κύρια κλινική εκδήλωση της συμφυτικής θυλακίτιδας είναι η έντονη δυσκαμψία της άρθρωσης σε συνδυασμό με οξύ πόνο.

Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί μια σοβαρή πάθηση του ώμου, αλλά μπορεί να ταλαιπωρήσει τον πάσχοντα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εξελίσσεται σε 3 στάδια:

  1. Στο αρχικό στάδιο η κίνηση του άκρου προκαλεί έντονο πόνο και η κινητικότητα της άρθρωσης αρχίζει να περιορίζεται.
  2. Στο δεύτερο στάδιο, ο πόνος αρχίζει να υποχωρεί, αλλά υπάρχει έντονη δυσκαμψία.
  3. Στο τρίτο στάδιο, υπάρχει λύση της δυσκαμψίας και επαναφορά σε φυσιολογική κίνηση χωρίς πόνο.

Η πορεία από το 1ο έως το 3ο στάδιο μπορεί να διαρκέσει από 5 έως 26 μήνες.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή αρθροσκοπική. Η συντηρητική αγωγή είναι συνήθως χρονοβόρα και συνίσταται σε χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) ή/και παυσίπονων μέχρι την εξέλιξη της πάθησης στο 3ο στάδιο.

Εναλλακτικά, αποτελεσματικές μπορεί να είναι οι ενδαρθρικές εγχύσεις κορτικοστεροειδούς σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία (ασκήσεις διατάσεων). Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την λύση των συμφύσεων και με αυτήν επιτυγχάνεται η άμεση (από την ίδια ημέρα) κινητοποίηση του άκρου.

Κλείστε ραντεβού