Αρθροπλαστική Ώμου

Αρθροπλαστικη Ώμου. Παρά το γεγονός ότι η αντικατάσταση ώμου είναι λιγότερο συχνή από την αντικατάσταση γονάτου ή ισχίου, είναι εξίσου επιτυχής στην ανακούφιση από πόνο στις αρθρώσεις.

Αρκετές ιατρικές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν πόνο στον ώμο και μερική αναπηρία, και να οδηγήσουν τους ασθενείς να εξετάσουν την χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ώμου.

Μερικές απ’ αυτές τις παθήσεις είναι:

 • Η οστεοαρθρίτιδα (εκφυλιστική ασθένεια)
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Μετα-τραυματική αρθρίτιδα

Η αρθροπλαστική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ορθοπαιδικής, και αποτελεί την αντικατάσταση του φθαρμένου τμήματος της άρθρωσης με εμφυτεύματα εξαιρετικά ανθεκτικά και απόλυτα συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό.

 • Ολική αρθροπλαστική ώμου: η αντικατάσταση ολόκληρης της άρθρωσης με τεχνητή
 • Η ημιαρθροπλαστική: περιλαμβάνει την αντικατάσταση μέρους της άρθρωσης.
 • Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική, δηλαδή η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης με παραλλαγή της φυσιολογικής ανατομίας του ώμου λόγω ανεπάρκειας και του τενοντίου πετάλου.

Ολική αρθροπλαστική ώμου

Άρθρωση ώμου

Η άρθρωση του ώμου είναι η άρθρωση με την μεγαλύτερη κινητικότητα στο ανθρώπινο σώμα. Μπορεί και εκτελεί πληθώρα κινήσεων σε πολλαπλά επίπεδα για την πραγματοποίηση πολλών καθημερινών δραστηριοτήτων. Αποτελείται από την κεφαλή, του βραχιόνιου οστού και την ωμογλήνη, την αρθρική επιφάνεια της ωμοπλάτης. Η χρόνια καταπόνηση σε συνδυασμό με το γενετικό υπόβαθρο και πιθανούς τραυματισμούς στον ώμο προδιαθέτει στην εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας, μιας πάθησης που προκαλεί φθορά στον αρθρικό χόνδρο και επηρεάζει τη λειτουργία της άρθρωσης, ενώ επιφέρει πόνο και δυσκολία στις κινήσεις.

 

Οστεοαρθρίτιδα ώμου

Η οστεοαρθρίτιδα του ώμου αποτελεί μία παθολογική κατάσταση, κατά την οποία υφίσταται προοδευτική φθορά του αρθρικού χόνδρου.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί οξύ πόνο και δυσχέρεια στις κινήσεις (δυσκαμψία) με αποτέλεσμα την δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Η επίμονη φλεγμονή προκαλλεί πόνο που πολύ συχνά ξυπνά τον ασθενή τη νύχτα και δεν του επιτρέπει να ξεκουραστεί.

Τι είναι η ολική αρθροπλαστική ώμου;

Η ολική αρθροπλαστική ώμου είναι η χειρουργική επέμβαση που σκοπό έχει την αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών του ώμου. Πιο συγκεκριμένα, η αρθρική επιφάνεια του βραχιόνιου οστού, καθώς και της ωμογλήνης αντικαθίστανται με μεταλλικά ενθέματα και ανάμεσα με ενθέματα από πολυαιθυλένιο (ισχυρό πλαστικό υλικό) με σκοπό την αποκατάσταση της κίνησης χωρίς πόνο.

Ενδείξεις ολικής αρθροπλαστικής ώμου

Η ένδειξη για την επέμβαση είναι η σοβαρή αρθρίτιδα του ώμου. Αυτή μπορεί να είναι συνέπεια:

-εκφύλισης (οστεοαρθρίτιδας)

-ρευματισμών (ρευματοειδής αρθρίτιδας)

-άσηπτης νέκρωσης (οστεονέκρωσης)

-σοβαρών τραυματισμών, όπως ενδοαρθρικά κατάγματα (μετα-τραυματική αρθρίτιδα)

-παλιών επεμβάσεων

-μαζικής ρήξης τενόντων του στροφικού πετάλου του ώμου (αρθροπάθεια λόγω ανεπάρκειας του τενοντίου πετάλου-rotator cuff arthropathy).

 

Ο ασθενής χρειάζεται αυτή την επέμβαση όταν υπάρχει:

 

-επιδείνωση και μόνιμη εγκατάσταση των συμπτωμάτων

-νυχτερινά συμπτώματα που δεν υποχωρούν

-αποτυχία της συντηρητικής αγωγής

-περιορισμός της κίνησης του ώμου και αδυναμίας του άκρου

-περιορισμός της λειτουργικότητας του ατόμου

 

Η διάγνωση και η απόφαση της αναγκαιότητας της ολικής αρθροπλαστικής ώμου καθορίζεται από την σοβαρότητα της αρθρίτιδας και τις ανάγκες του ασθενούς. Η διάγνωση και η ταξινόμηση της πάθησης γίνεται από τον ορθοπαιδικό με εμπειρία στο αντικείμενο αφού αξιολογήσει την κλινική εξέταση του ασθενούς και τις πληροφορίες από τις εργαστηρακές εξετάσεις (κυρίως απεικονιστικές – ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία).

Ποια είναι η διαδικασία για την επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής ώμου;

Ο εξειδικευμένος χειρουργός ώμου, Εμμανουήλ Μπριλάκης πραγματοποιεί την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής ώμου υπό γενική αναισθησία. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 90 λεπτά και κατά τη διάρκεια της γίνεται η αφαίρεση των φθαρμένων τμημάτων και η προετοιμασία των υγιών οστών να δεχθούν τα προθέματα. Τέλος, γίνεται η τοποθέτηση των υλικών και ο έλεγχος της ανάταξης και σωστής κίνησης της άρθρωσης. Μετά την διαπίστωση ότι όλα έχουν συνδεθεί σωστά, γίνεται η σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος. Γενικά, υπάρχουν 3 είδη ολικής αρθροπλαστικής, η ανατομική, δηλαδή η αντικατάσταση ολόκληρης της άρθρωσης με τεχνητή, η ημιολική, δηλαδή η αντικατάσταση μέρους της άρθρωσης με τεχνητή και η ανάστροφη, δηλαδή η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης με παραλλαγή της φυσιολογικής ανατομίας του ώμου λόγω ανεπάρκειας και του τενοντίου πετάλου. Επιπλέον, υπάρχουν είδη αρθροπλαστικών με μικρούς στυλεούς ή χωρίς στυλεούς για την εφαρμογή τους σε νέα άτομα με στόχο την όσο δυνατόν μικρότερη οστική απώλεια.

Ολική Αρθροπλαστική Ώμου

Ποια είναι η μετεγχειρητική πορεία ολικής αρθροπλαστικής ώμου;

Κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες ο πόνος από το χειρουργικό τραύμα αντιμετωπίζεται με παυσίπονα. Το είδος, η δόση και η διάρκεια χρήσης τους γίνεται με κριτήριο την ενόχληση του ασθενούς και συνήθως δεν ξεπερνά την μία εβδομάδα. Δεν απαιτούνται άλλα φάρμακα. Το άνω άκρο κινητοποιείται από την πρώτη ημέρα με χρήση ειδικού κηδεμόνα. Ο ασθενής εκπαιδεύεται να πραγματοποιεί απλές ασκήσεις που μπορούν τον ανακουφίζουν και βοηθούν στην αποκατάσταση. Αυτές πραγματοποιούνται από την πρώτη μέρα στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.

 

Αποκατάσταση

Μια επιτυχημένη επέμβαση συμπληρώνεται με ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που βοηθάει τον ασθενή να επανέλθει αρχικά στις καθημερινές υποχρεώσεις και αργότερα σε πιο έντονη δραστηριότητα. Σκοπός της είναι η επανεκπαίδευση της ωμικής ζώνης έτσι ώστε να μπορέσει να ανακτήσει το εύρος κίνησης του ώμου και η μυϊκή ενδυνάμωση για την επιστροφή σε πλήρη δραστηριότητα. Ο χρόνος της αποκατάστασης εξαρτάται από την διάθεση και την επιμονή του ασθενούς και ποικίλλει ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς αν και ο πόνος που οδηγεί τον ασθενή σε αυτές τις επεμβάσεις υποχωρεί σχεδόν άμεσα στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο.

 

Επιπλοκές ολικής αρθροπλαστικής ώμου

Οι πιθανές επιπλοκές της ολικής αρθροπλαστικής πρέπει είναι αντικείμενο της συζήτησης του ασθενούς με τον χειρουργό πριν την επέμβαση. Η συχνότητα του είναι περίπου 5% και όταν συμβούν είναι αντιμετωπίσιμες και όχι καταστροφικές. Περιλαμβάνουν την εμφάνιση λοιμώξεων, τον τραυματισμό νεύρων και προβλήματα από τα υλικά (εξάρθρημα, χαλάρωση).

Επιτυχία ολικής αρθροπλαστικής ώμου

Η επέμβαση αυτή είναι μια επέμβαση με πολύ καλά αποτελέσματα. Η ανακούφιση από τον πόνο είναι άμεση και η κίνηση του ασθενούς αποκαθίσταται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η ικανοποίηση των ασθενών μετά από μια τέτοια επέμβαση είναι πολύ μεγάλη. Τα ποσοστά αναθεώρησης είναι <10% στην 20ετία.

Αν κι εσείς υποφέρετε από αρθρίτιδα και χρειάζεστε ολική αρθροπλαστική, συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό, Δρ. Εμμανουήλ Μπριλάκη. Ο ιατρός έχει πολυετή εμπειρία, εκπαίδευση και εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ώμου και στις τεχνικές της ολικής αρθροπλαστικής ώμου.

Υπάρχουν αρκετές ιατρικές παθήσεις όπου ο ασθενής μπορεί να προβεί σε αρθροπλαστική π.χ. οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, μετά- τραυματική αρθρίτιδα.

 • Ολική αρθροπλαστική, όπου πραγματοποιείται αντικατάσταση σε ολόκληρη την άρθρωση
 • Ημιαρθροπλαστική, όπου γίνεται αντικατάσταση σε ένα μέρος της άρθρωσης
 • Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική, κατά την οποία γίνεται ολική αντικατάσταση με την παραλλαγή της φυσιολογικής ανατομίας του ώμου

Είναι η επέμβαση κατά την οποία πραγματοποιείται η αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών της περιοχής με μεταλλικά και πολυαιθυλένια ενθέματα.

Στις περιπτώσεις που η αρθρίτιδα κρίνεται σοβαρή και υπάρχουν οι συγκεκριμένες ενδείξεις:

 • Νυχτερινά συμπτώματα που δεν υποχωρούν
 • Επιδείνωση συμπτωμάτων
 • Περιορισμός λειτουργικότητας και κίνησης
 • Αποτυχία συντηρητικής αγωγής

Μέσω κλινικής εξέτασης και απεικονιστικών εξετάσεων.Επικοινωνία

Επικοινωνία

Online Ραντεβού

Online Ραντεβού