Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ένας από τους σημαντικότερους συνδέσμους στο γόνατο είναι ο οπίσθιος χιαστός. Συνολικά υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί σύνδεσμοι που ενώνουν το οστό με την κνήμη. Οι σύνδεσμοι αυτοί προσφέρουν σταθερότητα στην άρθρωση. Αναλυτικά υπάρχουν ο έσω πλάγιος, ο έξω πλάγιος, ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος και ο οπίσθιος χιαστός. Ο οπίσθιος χιαστός είναι υπεύθυνος για την συγκράτηση της κνήμης από οπίσθια ολίσθηση. Η ρήξη του συνδέσμου είναι αποτέλεσμα κάκωσης μεγάλης βίας στο γόνατο, πχ. μετά από κάποιο τροχαίο. Πολύ συχνά η πρόσκρουση του γόνατος στο ταμπλό του αυτοκινήτου είναι ο μηχανισμός κάκωσης. Ένας δεύτερος μηχανισμός κάκωσης είναι η υπερέκταση του γόνατος.

Ορισμένες φορές η ρήξη μπορεί να συνυπάρχει με τραυματισμό και άλλων συνδέσμων του γόνατος.

 

Συμπτώματα

Ανάμεσα στα συμπτώματα της ρήξης οπίσθιου χιαστού, βρίσκονται και τα παρακάτω:

  • Πόνος στο οπίσθιο τμήμα της άρθρωσης
  • Αστάθεια


Ορθή Διάγνωση

Το ιστορικό της κάκωσης δημιουργεί την κλινική υποψία και η σωστή κλινική εξέταση ανακαλύπτει την βλάβη. Σε οξείες ρήξεις μπορεί να υπάρχουν στοιχεία στις ακτινογραφίες (αποσπαστικά κατάγματα) αλλά η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει απεικονιστικά την βλάβη.


Θεραπεία

Ανάλογα τον βαθμό και την έκταση της βλάβης, η ρήξη αντιμετωπίζεται συντηρητικά ή χειρουργικά.


Συντηρητική Θεραπεία

Ακολουθείται σε βλάβες πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Εφαρμόζεται ειδικός νάρθηκας με το γόνατο σε έκταση και δίδεται έμφαση στην ενδυνάμωση του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος.


Χειρουργική Θεραπεία

Ακολουθείται σε πιο σοβαρές ή σύνθετες βλάβες. Με την χειρουργική θεραπεία γίνεται  αντικατάσταση του οπίσθιου χιαστού με αυτομόσχευμα. Το χειρουργείο γίνεται αρθροσκοπικά γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο μικρότερος τραυματισμός των υγειών ιστών. Ένα σωστό πρόγραμμα αποκατάστασης συμπληρώνει την χειρουργική θεραπεία και βοηθά τον ασθενή στην επιστροφή του στην προγενέστερη δραστηριότητα του.

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Online Ραντεβού

Online Ραντεβού