Τι είναι το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και πώς αντιμετωπίζεται;

Η ακρωμιοκλειδική είναι η άρθρωση της κλείδας με την ωμοπλάτη και είναι εύκολα ψηλαφητή στο ανώτερο τμήμα του ώμου. Το εξάρθρημα της αφορά στην διάταση ή τη ρήξη των συνδέσμων που συνδέουν την κλείδα με την ωμοπλάτη και το αποτέλεσμα είναι η εμφανής παραμόρφωση του ώμου και η εμφανής προπέτεια του οστού της κλείδας προς τα πάνω. Η κάκωση αυτή είναι συνήθως αποτέλεσμα πτώσης ή βίαιου χτυπήματος στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου ή μεταφορά ενέργειας μετά από πτώση πάνω σε τεντωμένο χέρι.

 

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής vs. Εξάρθρημα Ώμου

Το εξάρθρημα του ώμου είναι διαφορετικό από το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής, καθώς αφορά διαφορετική περιοχή της ωμικής ζώνης και έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Το εξάρθρημα του ώμου αφορά την γληνοβραχιόνια άρθρωση, δηλαδή τη σύνδεση του βραχιόνιου οστού με την αρθρική επιφάνεια της ωμοπλάτης, την ωμογλήνη.

 

Συμπτώματα

Τα πιο συχνά συμπτώματα που εμφανίζονται όταν συμβαίνει εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης είναι ο πόνος στον ώμο και η τοπική ευαισθησία. Αρκετές φορές συνοδεύεται με  οίδημα στην κορυφή του ώμου και με μώλωπες. Η παραμόρφωση μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρή έως μεγάλη προπέτεια και να συνοδεύεται από ήπιο έως έντονο πόνο.

 

Τύποι τραυματισμού

Η σοβαρότητα του τραυματισμού καθορίζεται από την κατεύθυνση του εξαρθρήματος και την έκταση της ρήξης των κορακοκλειδικών συνδέσμων, πληροφορίες που λαμβάνονται από τις ακτινογραφίες. Οι τύποι Ι και ΙΙ θεωρούνται ήπιοι και αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Οι πιο σοβαροί τραυματισμοί της άρθρωσης, δηλαδή οι τύποι IV, V και VI, αντιμετωπίζονται, κατά κανόνα, με χειρουργική επέμβαση. Στον τύπο ΙΙΙ, που είναι και ο πλέον συχνός, έχουν θέση και η συντηρητική και η χειρουργική αντιμετώπιση και η επιλογή εξαρτάται από τον τραυματισμό των μαλακών μορίων, το είδος της αστάθειας και τις απαιτήσεις του ασθενούς. Ο ειδικός Ορθοπαιδικός, με εξειδίκευση στην χειρουργική του ώμου είναι αυτός που μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να πάρει την απόφαση μετά από την λεπτομερή εξέταση και την μελέτη των εξετάσεων του ασθενούς.

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Θεραπεία εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής τύπου Ι και ΙΙ

Η θεραπεία για τραυματισμούς της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης τύπου Ι και ΙΙ περιλαμβάνει συντηρητικές πρακτικές όπως:

  • Αποφόρτιση με σκοπό την επούλωση των κατεστραμμένων ιστών
  • Υποστήριξη του άκρου
  • Τοποθέτηση πάγου για τη μείωση του πρηξίματος και της φλεγμονής
  • Αντιφλεγμονώδη φάρμακα
  • Φυσικοθεραπεία και φυσικοθεραπευτική άσκηση

 

Θεραπεία εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής τύπου ΙΙΙ

Η αντιμετώπιση εξαρθρημάτων αυτού του τύπου είναι αμφιλεγόμενη και υπάρχουν περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται συντηρητικά και άλλες που αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενείς με εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής τύπου III που ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία, είναι σε θέση μετά από μερικές εβδομάδες να επιστρέφουν στην καθημερινή και στην αθλητική δραστηριότητα. Ωστόσο, ασθενείς που συνεχίζουν και πονούν ή έχουν αστάθεια στην κίνηση πάνω από το επίπεδο του ώμου, αυτοί που έχουν χειρωνακτική εργασία, οι ρίπτες ή οι αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα με κίνηση του άνω άκρου πάνω από το κεφάλι, όπως είναι το βόλευ, το πόλο ή το μπέιζμπολ, είναι υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση.

 

Θεραπεία εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής τύπου ΙV, V & VI

Η θεραπεία για τους τύπους IV, V και VI εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης κατά κανόνα περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση με σκοπό την ευθυγράμμιση της άρθρωσης και την συρραφή των κορακοκλειδικών και ακρωμιοκλειδικών συνδέσμων. Έχουν περιγραφεί πολλοί τρόποι, τόσο για ανοικτές όσο και αρθροσκοπικές μεθόδους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής. Στόχος όλων αυτών των τεχνικών είναι να ευθυγραμμιστεί η άρθρωση και να επανέλθει η κλείδα στην φυσιολογική ανατομική της θέση και αυτό γίνεται με την αποκατάσταση των συνδέσμων που έχουν πάθει ρήξη. Γι αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται ισχυρά ράμματα και υλικά συγκράτησης όπως μικρά μεταλλικά ελάσματα (κουμπιά).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε συντηρητικής, είτε χειρουργικής αντιμετώπισης, η διαδικασία της επούλωσης διαρκεί περίπου δύο μήνες και η επιστροφή στην άσκηση γίνεται μετά το τρίμηνο.