Πρωινή ζώνη στην ΕΡΤΑυχενικό σύνδρομο

Ο Ορθοπαιδικός Εμμανουήλ Μπριλάκης μιλάει στη εκπμπή της ΕΡΤ Πρωινή Ζώνη στις 4.12.2016 για το αυχενικό σύνδρομο.