Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου

Τι σημαίνει Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου

Τι είναι η Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου;

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου είναι ένας διαφοροποιημένο τρόπος εφαρμογής της κλασικής, ανατομικής αρθροπλαστικής του ώμου. Η μέθοδος αυτή επινοήθηκε το 1985 από τον Γάλλο Paul Grammont. Πρόκειται για μια μέθοδο που δίνει λύση στην αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου η ανατομική αρθροπλαστική δεν έχει αποτέλεσμα.

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις της ανάστροφης αρθροπλαστικής του ώμου;

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της ανατομικής αρθροπλαστικής του ώμου είναι η καλή λειτουργικότητα του στροφικού πετάλου. Η βλάβη που δημιουργείται από χρόνια ρήξη του, έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας του ώμου ακόμη και αν γίνει αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών. Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική αποτελεί την καλύτερη επιλογή στις περιπτώσεις που υπάρχει αρθρίτιδα και παράλληλα ρήξη του στροφικού πετάλου του ώμου. Σε πολλές περιπτώσεις η αρθρίτιδα προκαλείται λόγω της χρόνιας ρήξης των τενόντων του ώμου.

Εκτός από την περίπτωση της αρθροπάθειας του ώμου με συνύπαρξη ρήξης του στροφικού πετάλου, η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική έχει εφαρμογή και σε περιπτώσεις όπως:

 • Βαριάς μορφής οστεοαρθρίτιδα, κυρίως λόγω συγγενών προβλημάτων (δυσπλασία)
 • Μεγάλη φθορά του οπίσθιου τοιχώματος της ωμογλήνης
 • Πρόσθια και άνω διαφυγή της βραχιόνιας κεφαλής
 • Αναθεώρηση της ανατομικής ολικής αρθροπλαστικής του ώμου λόγω λοίμωξης, χαλάρωσης
 • Σύνθετα κατάγματα με οστικό έλλειμμα, στα οποία δε μπορεί να γίνει οστεοσύνθεση
 • Μαζικές ρήξεις του τενοντίου πετάλου σε ηλικιωμένους ασθενείς
 • Ψευδοπαράλυση
 • Ρευματοειδή αρθρίτιδα με καταστροφή της άρθρωσης του ώμου

 

 

 Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου – Φιλοσοφία και διαδικασία

Στην ανάστροφη ολική αρθροπλαστική η αντικατάσταση των φθαρμένων επιφανειών αντιστρέφεται σε σχέση με την φυσιολογική ανατομία του ώμου και την ανατομική ολική αρθροπλαστική, η οποία αναπαράγει την φυσιολογική ανατομία του ώμου. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ανατομική ολική αρθροπλαστική, πραγματοποιείται αντικατάσταση της κεφαλής του βραχιονίου και της ωμογλήνης με μεταλλικά ενθέματα. Αυτά τα ενθέματα προσομοιάζουν στη μορφολογία της κεφαλής βραχιονίου (σφαιρικό) και της ωμογλήνης (κυρτό). Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική, ακολουθώντας μια μη ανατομική φιλοσοφία, πραγματοποιεί αντίστροφη αντικατάσταση. Έτσι, η σημαίνει ότι η κεφαλή του βραχιονίου αντικαθίσταται με ένθεμα κυρτό (κυπέλιο), ενώ η ωμογλήνη με ένα σφαιρικό, που ονομάζεται γληνόσφαιρα. Με αυτή την αντιστροφή επιτυγχάνεται η αποκατάσταση του υπομόχλιου και ο ασθενής είναι σε θέση να ανυψώνει το χέρι του χωρίς να χρειάζεται την υποστήριξη του στροφικού πετάλου. Ο δελτοειδής μυς είναι αυτός που αναλαμβάνει να κινήσει πλέον το άκρο και γι αυτό βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της ανάστροφης αρθροπλαστικής του ώμου είναι η ακεραιότητα του δελτοειδούς. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1,5 ώρα, γίνεται υπό γενική αναισθησία και ο ασθενής εξέρχεται από την Κλινική την επόμενη ημέρα.

 

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου – Μετεγχειρητικά

Η μετεγχειρητική πορεία εξαρτάται από τη συνέπεια του ασθενούς στις οδηγίες του γιατρού και του φυσικοθεραπευτή, καθώς και από τη γενικότερη κατάστασή της υγείας του. Ο ασθενής ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης με σκοπό την ανάκτηση του εύρους της κίνησης, αρχικά, και την ενδυνάμωση των μυών της ωμικής ζώνης και της ωμοπλάτης. Απαραίτητη είναι η τακτική επαφή με τον ορθοπαιδικό χειρουργό για τη σωστή παρακολούθηση και αξιολόγηση της μετεγχειρητικής του πορείας. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο ασθενής είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής του.

 

Αντενδείξεις Ανάστροφης Ολικής Αρθροπλαστικής Ώμου

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική δε μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις που υπάρχει:

 • νευρική βλάβη (παράλυση)
 • ενεργός τοπική ή γενικευμένη λοίμωξη
 • αυξημένη οστική φθορά στην ωμογλήνη (ανεπάρκεια οστού για τη σταθεροποίηση του ενθέματος)

Εκτός από την πρώτη περίπτωση που είναι πλήρης αντένδειξη, για τις υπόλοιπες, υπάρχουν τροποποιήσεις που μπορούν να κάνουν την επέμβαση εφικτή.

 

Αν κι εσείς υποφέρετε από οστεοαρθρίτιδα του ώμου με ρήξη του στροφικού πετάλου, ενδοαρθρικό κάταγμα ή άλλη πάθηση που απαιτεί αντιμετώπιση με ανάστροφη ολική αρθροπλαστική, συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό, Δρ. Εμμανουήλ Μπριλάκη. Ο ιατρός έχει πολυετή εμπειρία, εκπαίδευση και εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ώμου και στις τεχνικές της ολικής αρθροπλαστικής ώμου.

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία