Απαντήσεις Στις Πιο Συχνές Ερωτήσεις Για Την Αποκατάσταση Μετά Από Συνδεσμοπλαστική Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ)

Συχνές Ερωτήσεις Για Την Αποκατάσταση Μετά Από Συνδεσμοπλαστική Για Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Πότε ξεκινάει η διαδικασία αποθεραπείας μετά από τη συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ;

Η διαδικασία αποθεραπείας ξεκινάει την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης. Ο ασθενής, μόλις μεταφερθεί στο δωμάτιο, κινητοποιείται και ξεκινάει να ασκεί το γόνατο του με ειδικές ασκήσεις.

 

Μετά την επέμβαση θα χρειαστώ πατερίτσες;

Οι πατερίτσες χρησιμοποιούνται τον πρώτο καιρό για λόγους ασφαλείας. Η φόρτιση στο πόδι γίνεται σταδιακά ανάλογα με το πώς νιώθει ο ασθενής. Συνήθως χρειάζονται 7 με 10 ημέρες μέχρι να νιώσει ότι μπορεί να περπατήσει χωρίς τη βοήθεια της πατερίτσας. Σε ειδικές περιπτώσεις που θα κρίνει ο Χειρουργός, το πόδι δε θα πρέπει να φορτίζεται για μερικές εβδομάδες.

 

Τι θα πρέπει να κάνω τις πρώτες βδομάδες μετά την επέμβαση;

Οι πρώτες δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση επικεντρώνονται στη μείωση του οιδήματος του γόνατος και την ανάκτηση της έκτασής του. Αυτό επιτυγχάνεται με την παγοθεραπεία, την ανύψωση του ποδιού και την ήπια άσκηση του. Δύο εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση, στόχος είναι οι ασθενείς να έχουν πετύχει και να διατηρήσουν την πλήρη έκταση στο γόνατο και να δουλεύουν τη λειτουργία του τετρακέφαλου μυός. Σε αυτό το στάδιο, η κάμψη του γόνατος αρκεί να φτάσει στις 90 μοίρες.

 

Πότε θα μπορώ να οδηγήσω;

Η επιστροφή στην οδήγηση εξαρτάται από το πόδι στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επέμβαση και το χρόνο ανάρρωσης του ασθενούς. Συνήθως δύο εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς ελέγχουν το πόδι και την αντίδραση του, η μυϊκή λειτουργία και η κινητικότητα έχουν βελτιωθεί και μπορούν να επιστρέψουν στην οδήγηση.

 

Ποιο είναι το πλάνο αποθεραπείας μετά τη συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ;

Παρόλο που μπορεί να ακολουθούνται διαφορετικά πρωτόκολλα, ο στόχος για όλες τις μορφές μετεγχειρητικής αποκατάστασης ΠΧΣ είναι ο ίδιος: Να επιστρέψει ο ασθενής σε ένα φυσιολογικό και πλήρες επίπεδο λειτουργίας σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα χωρίς να βάζει σε κίνδυνο το χειρουργημένο γόνατο. Ένα σύνηθες πρόγραμμα αποθεραπείας χωρίζεται σε 4 φάσεις. Αρχικά, δίνεται έμφαση στην ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης και στην ενδυνάμωση των μυών που προστατεύουν το γόνατο. Μετά από δέκα μέρες, ο ασθενής μπορεί να κινηθεί χωρίς τις πατερίτσες, ενώ 6 βδομάδες μετά την επέμβαση, συνήθως, μπορεί να ξεκινήσει ένα ήπιο πρόγραμμα γυμναστικής. Σε διάστημα 6 μηνών, ο ασθενής θα πρέπει να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει κανονικά και με ασφάλεια στην αθλητική δραστηριότητα.

 

Θα πρέπει να εφαρμοστεί ειδικός κηδεμόνας μετά τη συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ;

Η εφαρμογή ειδικού κηδεμόνα μετά από χειρουργική επέμβαση ΠΧΣ δεν είναι απαραίτητη. Εξαρτάται αποκλειστικά από την επικοινωνία του ασθενούς με τον χειρουργό όσον αφορά στην κατανόηση των στόχων της αποκατάστασης και την διαχείριση του πόνου και του φόβου του ασθενούς. Κάποιοι χειρουργοί δε χρησιμοποιούν ποτέ κηδεμόνα, ενώ κάποιοι τον προτείνουν σταθερά. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα και μακροπρόθεσμα οφέλη όσον αφορά στη χαλαρότητα του γόνατος, το εύρος κίνησης και τη λειτουργικότητά του γόνατος με τη χρήση κηδεμόνα μετά από την επέμβασ,.

 

Ποια είναι η μετεγχειρητική παρακολούθηση;

Η κατάσταση του ασθενούς μετεγχειρητικά ελέγχεται τακτικά από τον Χειρουργό για να αξιολογηθούν:

  • Ο πόνος και το οιδήμα
  • Το εύρος κίνησης του γόνατος
  • Η σταθερότητα του γόνατος και η δύναμη του μοσχεύματος
  • Η λειτουργικότητα του γόνατος κατά την εκτέλεση κινήσεων αρχικά στην καθημερινότητα και στη συνέχεια σε άσκηση

 

Ποιες επιπλοκές μπορεί να προκληθούν από τη συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ;

Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, η λοίμωξη και η αιμορραγία αποτελούν συνήθεις επιπλοκές. Οι αρθροσκοπικές επεμβάσεις συνδεσμοπλαστικής του ΠΧΣ συγκεντρώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά επιμόλυνσης με μέσο όρο το 0,2%. Όσον αφορά στις αιμορραγικές επιπλοκές, το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο από 1%, το οποίο αφορά σε μεμονωμένες αναφορές περιστατικών. Η πιο συχνή επιπλοκή μετά την επέμβαση ΠΧΣ είναι η δυσκαμψία, η οποία μπορεί να είναι από ήπια έως πολύ έντονη. Η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη μέθοδο θεραπείας για την μείωση και τη δυσκολία στην κίνηση. Για αυτόν το λόγο, η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και η συνέπεια στο πρόγραμμα της μετεγχειρητικής του αποκατάστασης έχουν μεγάλη σημασία.

 

Πότε επιστρέφω σε αγωνιστική δραστηριότητα μετά από συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ;

Η επιστροφή σε αγωνιστική δράση γίνεται αφού επιτευχθούν κάποιοι στόχοι που εξασφαλίζουν κατά το μέγιστο δυνατό την αποφυγή υποτροπής. Χρειάζεται το χειρουργημένο πόδι να είναι δυνατό, ευλύγιστο, να έχει καλό συντονισμό και ταχύτητα αντίδρασης στις κινήσεις του και όλα τα παραπάνω να είναι σε συμμετρία με το άλλο πόδι. Δηλαδή να μην υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του υγιούς και του χειρουργημένου άκρου. Επίσης, χρειάζεται να ενσωματωθεί το μόσχευμα στα οστικά τούνελ μέσα στα οποία τοποθετείται και αυτό απαιτεί τουλάχιστον 6 μήνες. Για την επιβεβαίωση των παραπάνω εκτελούνται και αξιολογούνται ορισμένα λειτουργικά τεστ, ενώ τα περισσότερα μεγέθη είναι μετρήσιμα. Υπάρχουν πλατφόρμες με ειδικό λογισμικό, όπως το back in action, που μπορούν να υπολογίσουν όλα τα παραπάνω και να δώσουν με μεγάλη ακρίβεια την επιστροφή του αθλητή σε προπονητική και αγωνιστική δράση.

 

Εάν έχετε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, συμβουλευτείτε τον ορθοπαιδικό χειρουργό Εμμανουήλ Μπριλάκη για ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Ο γιατρός είναι εξειδικευμένος στην αντιμετώπιση με τις σύγχρονες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας και έχει πολυετή εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του γόνατος σ αθλητές και ασκούμενους.

 

Επικοινωνία Επικοινωνία