Χειρουργική χωρίς τομές – αρθροσκόπηση ώμου

Η αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που αποτελεί την πιο σύγχρονη λύση στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών παθήσεων. Αν και ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε επαγγελματίες αθλητές, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι της καθημερινότητας υποβάλλονται σε αρθροσκόπηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν. Ο ρόλος της είναι διττός μιας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς. Πρακτικά έχει εφαρμογή σε όλες τις αρθρώσεις (γόνατο, ώμος, ποδοκνημική, καρπός, ισχίο, αγκώνας) αλλά αυτές στις οποίες πραγματοποιείται συχνότερα είναι το γόνατο και ο ώμος, λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας που αυτές οι αρθρώσεις πάσχουν τόσο στον αθλητικό όσο και στον γενικό πληθυσμό.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η ασφάλεια, το μικρότερο χειρουργικό τραύμα, το άψογο αισθητικό αποτέλεσμα, η υψηλή διαγνωστική ευαισθησία και το μικρότερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική που εφαρμόζονταν παλαιότερα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η μεγάλη αποτελεσματικότητά της, η οποία συνδυάζεται με πολύ μικρή ταλαιπωρία για τον ασθενή. Ο έλεγχος υπό «άμεση όραση» επιτυγχάνεται με την εισαγωγή στην άρθρωση μια μικρής κάμερας που ονομάζεται αρθροσκόπιο και μεταφέρει την εικόνα από το εσωτερικό της άρθρωσης σε μια οθόνη με μεγέθυνση 20 φορές περίπου. Έτσι ελέγχονται ενδελεχώς όλες οι ανατομικές δομές της άρθρωσης και μπορεί να επιδιορθωθούν με ακρίβεια ακόμη και πολύ μικρές βλάβες. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένα λεπτά εργαλεία και εμφυτεύσιμα αδρανή υλικά όπως ράμματα και άγκυρες. Το αρθροσκόπιο, τα εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται εισάγονται μέσα στην άρθρωση μέσα από μικρές τομές μήκους 5 mm περίπου. Έτσι ο τραυματισμός στο δέρμα και στους υπόλοιπους υγιείς γειτονικούς ιστούς είναι ελάχιστος. Αυτό σημαίνει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, μιας και τα σημάδια από τις τομές πρακτικά εξαφανίζονται μετά από μερικούς μήνες αλλά κυρίως πολύ μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο. Το αποτέλεσμα είναι να γίνεται περιορισμένη χρήση τόσο παυσίπονων όσο και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Στον περιορισμό της χρήσης φαρμάκων συμβάλλει και η αναισθησία που χρησιμοποιείται. Για τις επεμβάσεις του ώμου είναι απαραίτητος ο συνδυασμός περιοχικής αναισθησίας και ελαφριάς γενικής αναισθησίας με εφαρμογή λαρυγγικής μάσκας (μέθη) χωρίς την ανάγκη για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής του ασθενούς. Αυτό το είδος της αναισθησίας εξασφαλίζει απόλυτη αναλγησία χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν ισχυρά ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Επίσης προσφέρει ηπιότερη, γρηγορότερη και ασφαλέστερη ανάνηψη χωρίς πολλές παρενέργειες. Έτσι, επιτρέπει στον ασθενή να φύγει μερικές ώρες μετά την επέμβαση.

Ο ώμος είναι σύνθετη άρθρωση και μπορεί να κινείται σε πολλαπλά επίπεδα, περισσότερα από κάθε άλλη άρθρωση στο σώμα. Αυτή η ελευθερία κινήσεων επιτυγχάνεται σε βάρος της σταθερότητας της άρθρωσης. Το σύνολο σχεδόν των παθήσεων του ώμου μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί αρθροσκοπικά. Έτσι παθήσεις που ταλαιπωρούν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού τόσο στην καθημερινή του ζωή όσο και στην εργασία του μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως με την αρθροσκόπηση ώμου .

Οι πιο συνηθισμένες είναι:

Ο ασθενής μετά από τις πρώτες ημέρες μετά την αρθροσκόπηση ώμου μπορεί και ανταποκρίνεται χωρίς πόνο στις καθημερινές ασχολίες του (πχ. οδήγηση, πληκτρολόγηση, γράψιμο). Συνήθως δεν ακινητοποιείται το άκρο περισσότερο από μερικές ημέρες. Η σοβαρότητα της βλάβης, η ποιότητα της χειρουργικής διόρθωσης αλλά και η ανταπόκριση του ασθενούς στο πρόγραμμα αποκατάστασης είναι οι παράμετροι που καθορίζουν τον χρόνο της επιστροφής του ασθενούς σε βαριά χειρονακτική εργασία καθώς και σε αθλητικές δραστηριότητες (επαγγελματικές ή για αναψυχή).  Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που η αποκατάσταση είναι πιο αργή, επιτυγχάνεται με λιγότερους περιορισμούς σε σύγκριση με αυτούς που απαιτούσαν οι παλαιότερες τεχνικές.

Τέλος, τα μακροχρόνια αποτελέσματα της αρθροσκόπησης ώμου είναι πολύ καλά, αφήνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία  των ασθενών ικανοποιημένους, χωρίς πόνο και με πλήρη επιστροφή σε καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες.Επικοινωνία

Επικοινωνία

Online Ραντεβού

Online Ραντεβού