Ασκήσεις Ώμου

Η άρθρωση του ώμου είναι μία πολύπλοκη, μυοεξαρτώμενη άρθρωση. «Πολύπλοκη» επειδή ένας μεγάλος αριθμός οστών, οστικών δομών και μυών συμμετέχουν στην εκπληκτική αρχιτεκτονική της και της δίνουν τη δυνατότητα να είναι η πρώτη σε κινητικότητα στον ανθρώπινο σκελετό και «μυοεξαρτώμενη» καθώς η λειτουργία της, τόσο ως προς την κινηματική της, όσο και ως προς την σταθερότητά της, εξαρτάται από τα μυϊκά της στοιχεία. Θυσιάζοντας την σταθερότητά της, υπέρ της μεγάλου εύρους κινητικότητας, κατατάσσεται ως η δεύτερη στο ανθρώπινο σώμα σε τραυματισμούς. Η επούλωση είναι μία βιολογική διαδικασία του οργανισμού, της οποίας τη χρονική διάρκεια δεν μπορούμε σημαντικά να επηρεάσουμε.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας του ώμου μετά από μία χειρουργική επέμβαση ή έναν τραυματισμό χρήζει ενός μεθοδικά δομημένου προγράμματος κινητοποίησης, άσκησης και προστασίας της άρθρωσης. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει την απεικόνιση και την περιγραφή μίας ποικιλίας ασκήσεων, που αφορούν σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης.

Για ένα άριστο και ασφαλές αποτέλεσμα, το πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε θα πρέπει να είναι εξατομικευμένο ως προς την έναρξη, την ιεράρχηση και τη συχνότητα των ασκήσεων, καθώς και να υπολογίζει τις ανατομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.

 

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Online Ραντεβού

Online Ραντεβού