Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου

Το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου περιγράφει τη φλεγμονή που αναπτύσσεται στον υπακρωμιακό χώρο και οφείλεται τον ερεθισμό των τενόντων του στροφικού πετάλου από την “πρόσκρουσή” τους στο ακρώμιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον πόνο, την αδυναμία και το μειωμένο εύρος κίνησης του ώμου.

Το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου περιλαμβάνει ένα εύρος παθολογίας όπως:

Οι παθήσεις αυτές οδηγούν σε τριβή ανάμεσα στο κορακοακρωμιακό τόξο και τον υπερακάθιο τένοντα ή τον υπακρωμιακό ορογόνο θύλακο.

Το σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Ηλικία κάτω των 25 ετών
 • Με έντονη δραστηριότητα
 • Με επάγγελμά που απαιτεί χειρωνακτική εργασία

Το σύνδρομο αυτό ώμου αποτελεί την πιο κοινή πάθηση στον ώμο, μιας και είναι η αιτία για το 60%, περίπου, των επώδυνων ώμων.

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου – Υπακρωμιακός Χώρος

Ο υπακρωμιακός χώρος βρίσκεται κάτω από το κορακοακρωμιακό τόξο και πάνω από τη βραχιόνια κεφαλή και το μείζον βραχιόνιο όγκωμα. Το κορακοακρωμιακό τόξο αποτελείται (από έξω προς τα μέσα) από:

 1. Το ακρώμιο
 2. Τον κορακοοακρωμιακό σύνδεσμο (πρόσθια προς την ακρωμιοκλειδική άρθρωση)
 3. Την κορακοειδή απόφυση

Το εσωτερικό του υπακρωμιακού χώρου αποτελείται από:

 • Τους τένοντες του στροφικού πετάλου
 • Τη μακρά κεφαλή του τένοντα του δικεφάλου
 • Τον κροακοακρωμιακό σύνδεσμο

Και τα τρία αυτά στοιχεία περιβάλλονται από τον υπακρωμιακό ορογόνο θύλακο, ο οποίος βοηθάει στη μείωση της τριβής ανάμεσά τους.
Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου – Αιτία

Η υποκείμενη αιτία για το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου μπορεί να διακριθεί σε ενδογενείς και εξωγενείς μηχανισμούς.

 1. Οι ενδογενείς μηχανισμοί περιλαμβάνουν παθολογίες των τενόντων του στροφικού πετάλου που προκαλούνται από αυξημένη τάση, όπως:
 • Μυϊκή αδυναμία
  Η αδυναμία στους μυς του στροφικού πετάλου μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκές ανισορροπίες με αποτέλεσμα ο βραχίονας να μετατοπίζεται προς το σώμα.
 • Υπερβολική χρήση του ώμου
  Οι επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε φλεγμονή των μαλακών ιστών των τενόντων του στροφικού πετάλου και του υπακρωμιακού θυλάκου. Αυτό οδηγεί σε τριβή μεταξύ των τενόντων και του κορακοακρωμιακού τόξου.
 • Εκφυλιστική τενοντοπάθεια
  Οι εκφυλιστικές μεταβολές του ακρωμίου μπορεί να οδηγήσουν στη ρήξη του στροφικού πετάλου, η οποία επιτρέπει τη κεντρική μετατόπιση της κεφαλής του βραχιονίου.
 1. Οι εξωγενείς μηχανισμοί περιλαμβάνουν παθολογίες των τενόντων του στροφικού πετάλου που οφείλονται σε εξωτερική πίεση, όπως:
 • Ανατομικοί παράγοντες
  Συγγενείς ή επίκτητες ανατομικές παραλλαγές στο σχήμα και την κλίση του ακρωμίου.
 • Μύες της ωμοπλάτης
  Η μείωση της λειτουργίας των μυών της ωμοπλάτης, ιδιαίτερα του πρόσθιου οδοντωτού και του τραπεζοειδούς, οι οποίοι φυσιολογικά επιτρέπουν στο βραχιόνιο να μετακινηθεί πάνω ​​από το ακρώμιο όταν το χέρι χρειάζεται να ανέβει πάνω από το οριζόντιο επίπεδο και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του μεγέθους του υπακρωμιακού χώρου.
 • Αστάθεια γληνοβραχιόνιας άρθρωσης
  Οποιαδήποτε ανωμαλία της άρθρωσης του ώμου ή αδυναμία στους μυς του στροφικού πετάλου, μπορεί να οδηγήσει σε μετανάστευση (υπεξάρθρημα) της βραχιόνιας κεφαλής προς τα πάνω. Κάτι τέτοιο προκαλεί αυξημένη τάση στο ακρωμιο και στον υπακρωμιακό χώρο.

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου – Συμπτώματα

Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα του συνδρόμου πρόσκρουσης ώμου είναι πόνος στο πρόσθιο και ανώτερο τμήμα του ώμου, που προοδευτικά αυξάνεται. Ο πόνος επιδεινώνεται στην απαγωγή και ελαττώνεται κατά την ανάπαυση, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από αδυναμία και δυσκαμψία.

Τα πιο κοινά κλινικά test για την διαπίστωση του συνδρόμου πρόσκρουσης του ώμου είναι τα παρακάτω:

 • Neer test – Ο βραχίονας τοποθετείται στο πλάι του ασθενούς και φέρεται σε πλήρη έσω στροφή. Στη συνέχεια κάμπτεται παθητικά. Το test είναι θετικό εάν εκλύεται πόνος στο πρόσθιο τμήμα του ώμου.
 • Hawkins test – Ο ώμος και ο αγκώνας κάμπτονται κατά 90 μοίρες. Ο εξεταστής σταθεροποιεί το βραχίονα και τον φέρνει παθητικά σε έσω στροφή. Το τεστ είναι θετικό στην περίπτωση όπου ο ασθενής εκδηλώσει πόνο στο πρόσθιο τμήμα του ώμου.

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου – Διαφορική Διάγνωση

 • Ρήξεις (π.χ. ρήξη στροφικού πετάλου, ρήξη μακράς κεφαλής δικεφάλου) – η αδυναμία παραμένει παρά την ανακούφιση από τον πόνο.
 • Νευρολογικά αίτια (π.χ. σύνδρομο θωρακικής εξόδου, αυχενική ριζίτιδα, τραυματισμός του βραχιονίου πλέγματος) – η αδυναμία πιθανόν συνυπάρχει με παραισθησία ή / και πόνο. Ωστόσο, η αδυναμία παραμένει παρά την ανακούφιση από τον πόνο.
 • Σύνδρομο παγωμένου ώμου (συμφυτική θυλακίτιδα ή ασβεστοποιός τενοντίτιδα) – Η δυσκαμψία παραμένει ακόμη και αν ο πόνος υποχωρήσει.
 • Παθολογία από την ακρωμιοκλειδική άρθρωση (π.χ. αρθρίτιδα) – Παρουσιάζει έναν πιο γενικευμένο πόνο που συνοδεύεται από αδυναμία και δυσκαμψία.

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου – Διερεύνηση

Η διάγνωση του συνδρόμου είναι κλινική και γίνεται εύκολα από τον ορθοπαιδικό με εμπειρία στην κλινική εξέταση του ώμου. Ωστόσο, συχνά επιβεβαιώνεται μέσω απεικονιστικών εξετάσεων. Η απεικόνιση του ώμου με μαγνητική τομογραφία είναι συνήθως η βασική απεικονιστική εξέταση για το σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου.
Χαρακτηριστικά που μπορούν να παρατηρηθούν είναι τα παρακάτω:

 • Σχηματισμός υπακρωμιακών οστεόφυτων
 • Υπακρωμιακή θυλακίτηιδα
 • Σχηματισμός οστικών
 • Στένωση του υπακρωμιακού χώρου

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου – Θεραπεία

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κύρια θεραπεία για την αντιμετώπιση της πρόσκρουσης ώμου είναι συντηρητική και περιλαμβάνει:

 • Φαρμακευτική αγωγή με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.
 • Τακτική φυσιοθεραπεία με ασκήσεις για τη στάση του σώματος, σταθερότητας, κινητικότητας, stretching και μυϊκής ενδυνάμωσης.
 • Ενέσεις κορτικοστεροειδών στον υπακρωμιακό χώρο.
 • Εκπαίδευση τους ασθενούς για επαρκή προθέρμανση και έγκαιρη αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων.

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου – Χειρουργική επέμβαση

Στις περιπτώσεις που, παρά τη συντηρητική θεραπεία, το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου επιμένει σε διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, τότε αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Η χειρουργική επέμβαση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ασθενείς με περιορισμένο εύρος κίνησης. Η καταλληλότερη και πιο αποτελεσματική μέθοδος επέμβασης είναι η αρθροσκόπηση ώμου.

Οι  σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές περιλαμβάνουν:

 • Αποκατάσταση των ρήξεων (εάν διαπιστωθούν), με συνηθέστερες του υπερακανθίου και της μακράς κεφαλής του τένοντα του δικεφάλου. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση του εύρους κίνησης του ώμου.
 • Αφαίρεση (καθαρισμός) του υπακρωμιακού θυλάκου, κατά την οποία αυξάνεται ο χώρος που κινείται η βραχιόνια κεφαλή και μειώνεται ο πόνος.
 • Αφαίρεση τμήματος του ακρωμίου (ακρωμιοπλαστική) με σκοπό να αυξηθεί ο υπακρωμιακός χώρος και να μειωθεί ο πόνος.

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου – Επιπλοκές

Οι επιπλοκές του συνδρόμου πρόσκρουσης του ώμου που δεν αντιμετωπίζεται περιλαμβάνουν:

 • Εκφυλιστική ρήξη του στροφικού πετάλου
 • Εμφάνιση συμφυτικής θυλακίτιδας ή παγωμένου ώμου
 • Εμφάνιση αρθρίτιδας λόγω ανεπάρκειας του στροφικού πετάλου
 • Εμφάνιση συνδρόμου περιοχικού πόνου

Εάν διαγνωστεί εγκαίρως, το 60 – 90% των περιπτώσεων με σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου αντιμετωπίζεται με συντηρητική θεραπεία.

Σύνδρομο Πρόσκρουσης Ώμου – Βασικά Σημεία

 • Ο όρος σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου αναφέρεται στη φλεγμονή και τον ερεθισμό των τενόντων του στροφικού πετάλου στον υπακρωμιακό χώρο.

 

 • Εκδηλώνεται με προοδευτικά αυξανόμενο πόνο στο πρόσθιο άνω τμήμα του ώμου, ο οποίος επιδεινώνεται κατά την απαγωγή και υποχωρεί κατά την ανάπαυση.

 

 • Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με μαγνητική τομογραφία.

 

 • Η αντιμετώπιση του συνδρόμου είναι συνήθως συντηρητική. Περιπτώσεις που έχουν εμμένοντα συμπτώματα αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά.

 

Αν κι εσείς εντοπίζετε συμπτώματα που θέτουν υποψία για το σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου, συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό, Δρ. Εμμανουήλ Μπριλάκη. Ο ιατρός έχει πολυετή εμπειρία, εκπαίδευση και εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ώμου και των αθλητικών κακώσεων, καθώς και στις τεχνικές αντιμετώπισής τους.

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Online Ραντεβού

Online Ραντεβού