Back-In-Action: Ειδική συσκευή αξιολόγησης της ασφαλούς επιστροφής σε αθλητική δραστηριότητα μετά από χειρουργείο

Ειδικό software αξιολόγησης της λειτουργικότητας του γόνατος και της πορείας της αποκατάστασης μετά από επέμβαση συνδεσμοπλαστικής Προσθίου Χιαστού και γενικά των κάτω άκρων.

 

Το BackInAction είναι μια συσκευή που δημιουργήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση του αθλητή ή του αθλούμενου με σκοπό την ασφαλή επιστροφή του στην αθλητική δραστηριότητα έπειτα από χειρουργική επέμβαση συνδεσμοπλαστικής του Προσθίου Χιαστού, μέσα από μία απλή, σύντομη και μετρήσιμη διαδικασία.

Σχεδιασμένο σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο της FIFA (FIFA Medical Center) στην Αυστρίας, το Back-in-Action αξιολογεί την κατάσταση και απόδοση των κάτω άκρων του εξεταζόμενου σε σχέση με την:

 • Ισορροπία
 • Δύναμη
 • Ελαστικότητα
 • Ταχύτητα

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις μετρήσεις φυσιολογικών τιμών που έχουν γίνει σε περισσότερου από 450 υγιείς ανθρώπους (που δεν έχουν υποστεί τραυματισμό). Τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι σταθμισμένα για την ηλικία και φύλο του εξεταζόμενου.

Το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του BackinAction είναι ότι μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια σε ποιον τομέα της αποκατάστασης ο εξεταζόμενος υπολείπεται και μπορεί να κατευθύνει το πρόγραμμα της αποκατάστασης. Μάλιστα, η συσκευή περιλαμβάνει προγράμματα προπόνησης με σκοπό την ανάπτυξη της ισορροπίας, της ιδιοδεκτικότητας, της δύναμης και των δεξιοτήτων στα άλματα.

Γιατί είναι σημαντική η χρήση του BackinAction;

Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου είναι ένας από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς που μπορεί να συμβεί στους επαγγελματίες αθλητές αλλά και στους «αθλητές του Σαββατοκύριακου», επηρεάζοντας την ικανότητα για συνέχιση της αθλητικής δραστηριότητας, αλλά και την καθημερινή ζωή.

Η ασφαλής επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα μετά από χειρουργική επέμβαση συνδεσμοπλαστικής του προσθίου χιαστού αποτελούσε πάντα μία δύσκολη διαδικασία, η οποία δε βασίζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα, που να είναι ομόφωνα αποδεκτά.

Το Back-in-Action δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν το λόγο: Να διευκολύνει την αξιολόγηση της κατάστασης της αποκατάστασης του εξεταζόμενου, προστατεύοντας τον χειρουργημένο και μειώνοντας τον κίνδυνο επαναρήξης.

Πώς λειτουργεί το BackInAction;

 • Αξιολογεί τις λειτουργικές δυνατότητες του γόνατος και γενικά του κάτω άκρου του ασθενή (ισορροπία, ελαστικότητα, ταχύτητα και δύναμη) και τις συγκρίνει ποσοτικά με το υγιές σκέλος.
 • Συγκρίνει τα αποτελέσματα με φυσιολογικές τιμές υγιών ατόμων, ίδιας ηλικίας και φύλου.
 • Παρέχει ειδικό σχεδιασμό σχετικά με την καλύτερη στρατηγική της αποκατάστασης και την κατάλληλη στιγμή για την επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα, βασισμένο σε αντικειμενικές μετρήσεις.
 • Συλλέγει και παρουσιάζει τα δεδομένα με πολύ εύκολο και κατανοητό τρόπο, διευκολύνοντας τους ασθενείς να κατανοήσουν και τους επαγγελματίες (Ορθοπαιδικούς και Φυσικοθεραπευτές) να προγραμματίσουν τη συνέχεια της αποκατάστασης.
 • Αυξάνει την αυτοπεποίθηση του ασθενούς προσφέροντας ακριβή αποτελέσματα και τη δυνατότητα να τα συγκρίνει με προηγούμενες ή μελλοντικές μετρήσεις.

Back In Action

Πλεονεκτήματα του BackInAction

Τα πλεονεκτήματα του BackInAction περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Προσφέρει σχετικά γρήγορη εξέταση και δεν απαιτεί ειδικό χώρο. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το τεστ είναι περίπου 30 λεπτά, ενώ ο χώρος που απαιτείται για την αξιολόγηση όλων των παραμέτρων της σταθερότητας, των αλμάτων, της ταχύτητας και της ελεστικότητας είναι 3 τετραγωνικά μέτρα.
 • Προσφέρει έγκυρα επιστημονικά στοιχεία. Η βάση δεδομένων του Back-In-Action εγγυάται τη σύγκριση με έγκυρα επιστημονικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τα πιο γνωστά κέντρα αθλητιατρικής σε όλον τον κόσμο τα οποία έχουν πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Προσφέρει απλότητα και ακρίβεια. Στο τέλος της αξιολόγησης, τα δεδομένα επεξεργάζονται αυτόματα από το ειδικό software και αποτυπώνονται άμεσα σε αρχείο pdf ή csv, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί ή να σταλεί μέσω email.
 • Μπορεί να κατευθύνει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Το Back-In-Action μπορεί με έγκυρο, μετρήσιμο και επιστημονικό τρόπο να αναγνωρίσει που υπολείπεται η αποκατάσταση του εξεταζόμενου και να βοηθήσει στον σχεδιασμό της συνέχειας της. Περισσότερες από 10.000 δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές όλων των ηλικιών.
 • Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης. Το Back-In-Action χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας των κάτω άκρων και αναγνωρίζει με μετρήσιμο τρόπο σε ποια δεξιότητα υπολείπεται. Συγχρόνως παρακολουθεί την απόδοση των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών με σκοπό την προσαρμογή τους στην αγωνιστική περίοδο.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόληψη τραυματισμών. Μέσω του Back-In-Action, μπορεί να αναγνωριστεί σε ποια δεξιότητα υπολείπεται ο αθλητής και ποιες ανισορροπίες υπάρχουν και να εξισορροπηθούν, προλαμβάνοντας κάποιον μελλοντικό τραυματισμό. Η συσκευή προσφέρει ειδικά προγράμματα για την αύξηση της ιδιοδεκτικότητας και της ισορροπίας, χάρη στην κινούμενη πλατφόρμα και για την ενδυνάμωση των κάτω άκρων μέσα από άλματα και πλειομετρικές ασκήσεις.
 • Μπορεί να βοηθήσει στην κατάρτιση του προγράμματος αποκατάστασης. Το Back-In-Action προσφέρει μία σειρά από προγράμματα προπόνησης διαβαθμισμένης δυσκολίας, που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των κάτω άκρων και την αύξηση της ιδιοδεκτικότητας μέσα από μία γρήγορη, δυναμική και διασκεδαστική διαδικασία.

 

Αν έχετε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, επικοινωνήστε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό Δρ. Εμμανουήλ Μπριλάκη. Ο εξειδικευμένος ιατρός με εμπειρία στην αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων διαθέτει το σύγχρονο μηχάνημα BackInAction για να μπορεί να αξιολογεί ανά πάσα στιγμή την πορεία της αποκατάστασης με ακριβή και μετρήσιμο τρόπο με σκοπό την ασφαλή επιστροφή του χειρουργημένου στην αθλητική δραστηριότητα.

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Online Ραντεβού

Online Ραντεβού