Τενοντίτιδα Ώμου και Τενοντοπάθεια Υπερακάνθιου

Η τενοντίτιδα του υπερακάνθιου, είναι η φλεγμονή του τένοντα που ονομάζεται υπερκάνθιος, ο οποίος βρίσκεται στην οροφή της άρθρωσης του ώμου. Η συγκεκριμένη πάθηση προκαλείται προοδευτικά, συνήθως από υπέρχρηση, ή διαφορετικά όταν το φορτίο που δέχεται ο τένοντάς του υπερβαίνει την αντοχή του. Μπορεί να προκύψει εξαιτίας τοποθέτησης του ώμου σε μία θέση για πολλή ώρα ή λόγω του βάρους του σώματος που ασκείται στον ώμο κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Εμφανίζεται συχνότερα σε αθλητές που χρησιμοποιούν το χέρι τους πάνω από το επίπεδο του ώμου. Για το λόγο αυτό η τενοντίτιδα υπερακάνθιου ονομάζεται και «ώμος του κολυμβητή» ή «ώμος του τενίστα». Ωστόσο, μπορεί να προσβάλει τον καθένα μετά από επαναλαμβανόμενη εργασία ή έπειτα από κάποια αδέξια κίνηση.

Η τενοντίτιδα του υπερακάνθιου διαφέρει από την τενοντοπάθεια, που είναι ένας όρος που περιγράφει την προοδευτική εκφύλιση (φθορά) του τένοντα. Η πάθηση αυτή μπορεί να είναι η κατάληξη πολλών τενοντίτιδων.

Ο υπερακάνθιος είναι ένας από τους πέντε μυς που σχηματίζουν το στροφικό πέταλο του ώμου και, σε σχέση με τους υπόλοιπους, τραυματίζεται συχνότερα. Η κύρια λειτουργία του είναι η απαγωγή του άνω άκρου.
Η βλάβη του αρχικά εκδηλώνεται με φλεγμονή, δηλαδή τενοντίτιδα, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε μόνιμο τραυματισμό.

Ανατομία Ώμου

Ο ώμος αποτελείται από τρία οστά: το βραχιόνιο, την ωμοπλάτη και την κλείδα.
Ο βραχίονας συγκρατείται στον ώμο από το στροφικό πέταλο το οποίο αποτελείται από τους εξής 4 μυς (και αντίστοιχους τένοντες):

 • Υπερακάνθιος
 • Υπακάνθιος
 • Υποπλάτιος
 • Ελάσσονας στρογγυλός

Το στροφικό πέταλο σχηματίζει ένα κάλυμμα γύρω από το ανώτερο οστό του βραχίονα και συνδέεται με την ωμοπλάτη.

Τενοντίτιδα Υπερακάνθιου – Παράγοντες Εμφάνισης

Οι βασικότεροι παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο στο ρυθμό ανάπτυξης τενοντίτιδας υπερακάνθιου είναι:

 • Μυϊκή αδυναμία
 • Μικρο-αστάθεια της άρθρωσης του ώμου
 • Ένταση αθλητικής δραστηριότητας
 • Διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας
 • Κακή τεχνική

Τενοντίτιδα Υπερακάνθιου Τένοντα – Συμπτώματα

Τενοντίτιδα Υπερακάνθιου ΤένονταΤενοντίτιδα Υπερακάνθιου ΤένονταΤα συμπτώματα  που εντοπίζονται περισσότερο από τους ασθενείς περιλαμβάνουν:

 • Πόνο στον ώμο που μπορεί να έχει αντανάκλαση μέχρι την περιοχή του αγκώνα
 • Οίδημα στην πρόσθια πλευρά του ώμου
 • Δυσκολία στην κίνηση του άνω άκρου
 • Δυσκαμψία
 • Έντονο και επίμονο άλγος ακόμα και σε κατάσταση ανάπαυσης
 • Νυχτερινό πόνο που μπορεί ακόμα και να ξυπνήσει τον ασθενή από τον ύπνο
 • Αδυναμία του άνω άκρου

Τενοντίτιδα Υπερακάνθιου Τένοντα – Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται από τον ειδικό ορθοπαιδικό και βασίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, στη συμπτωματολογία, στο μηχανισμό κάκωσης και/ή στον συνυπολογισμό παραγόντων που επιβαρύνουν την κατάσταση. Επίσης, στην κλινική εξέταση, όπου ελέγχεται το εύρος κίνησης, η δύναμη και η λειτουργικότητα του ώμου και των παρακείμενων δομών. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινογραφία, υπέρηχος, μαγνητική τομογραφία) με σκοπό των αποκλεισμό άλλων παθήσεων.

Τενοντίτιδα Υπερακάνθιου Τένοντα – Θεραπεία

Για την αρχική αντιμετώπιση της τενοντίτιδας του υπερακάνθιου συνιστάται συντηρητική θεραπεία κατά την οποία ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω:

 • Παγοθεραπεία
 • Ανάπαυση, μείωση ή τροποποίηση της δραστηριότητας του
 • Φαρμακευτική αγωγή με σκοπό τη μείωση του πόνου και της φλεγμονής
 • Πρόγραμμα φυσικοθεραπείας με ανακουφιστικά μέσα αρχικά και μέτρα πρόληψης μελλοντικών τραυματισμών (πχ. ενδυνάμωση) στη συνέχεια.
 • Σε ορισμένες επίμονες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τοπική έγχυση αυτόλογων επουλωτικών παραγόντων από αιμοπετάλια με πολύ καλά αποτελέσματα.

Χειρουργική Αντιμετώπιση (Αρθροσκόπηση Ώμου)

Στις εμμένουσες περιπτώσεις όπου η συντηρητική θεραπεία δεν είναι επιτυχής, το πρόβλημα λύνεται με αρθροσκόπηση. Λόγω της ελάχιστης επεμβατικότητας και τη μέγιστης αποτελεσματικότητας, η αρθροσκόπηση του ώμου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις περιπτώσεις που τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από 3 μήνες. Η οπτική επαφή του ειδικού χειρουργού ώμου με τους τένοντες του στροφικού πετάλου και την άρθρωση του ώμου μέσω κάμερας υψηλής ανάλυσης, τον βοηθά στη διάγνωση και αντιμετώπιση της υποκείμενης παθολογίας.

 

Αν κι εσείς υποφέρετε από κάποια πάθηση του ώμου, συμβουλευτείτε τον ειδικό ορθοπαιδικό χειρουργό ώμου, Dr. Εμμανουήλ Μπριλάκη με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση των παθήσεων του ώμου και στις αθλητικές κακώσεις.

 

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Online Ραντεβού

Online Ραντεβού