Μέλος Εταιρειών και Συλλόγων

 • 2006 – σήμερα

Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

 • 2009 – σήμερα

Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματιολογίας (ΕΕΧΟΤ)

 • 2009 – σήμερα

Μέλος Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ)

 • 2011 – σήμερα

Μέλος ΑΟ Trauma

 • 2012 – σήμερα

Μέλος General Medical Council – UK

 • 2013 – σήμερα

Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ)

 • 2013 – σήμερα

Μέλος European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)

 • 2013 – σήμερα

Μέλος European Shoulder Associates (ESA) – A Section of ESSKA

 • 2015 – σήμερα

Μέλος International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS)

 • 2017 – σήμερα

Μέλος Société Européenne pour la Chirurgie de l’Epaule et du Coude / European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow (SECEC/ESSSE)

 • 2018 – σήμερα

Μέλος American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)

 • 2018 – σήμερα

Μέλος International Osteoporosis Foundation (IOF)

 • 2018 – σήμερα

Μέλος Arthroscopy Association of North America (AANA)

 • 2018 – σήμερα

Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (EEMMO)